Hz. Muhammed’in Zeynep’le evliliği

(Tarihsel bir olaydan evrensel hüküm) Tarihselciler, Kur’an’ın özel tarihi şartlarda ve özel toplumsal durumda indirilip dolayısıyla norm ve hükümlerinin de “tarihsel” olduğunu iddia ettiklerinde, öne sürdükleri ayetlerden biri Ahzab suresi 37. ayettir. Bu ayete yakından bakıp ayetin tarihselcileri mi teyid etmekte, yoksa tam aksine evrensel hükümler mi ihtiva […]

Mülteci sorunu: Çözüme ilişkin öneriler

Üç yazıda ayetlerden ve Resulüllah’ın sünnet ve siretinden hareketle mülteci sorunuyla ilgili yazdıklarım ideal politikti. İdeal politik olarak kuracağımız cümle şu olabilir ancak: Mülk Allah’ındır, yeryüzü bütün canlıların yuvasıdır. Ancak şüphesiz çoğu zaman ideal politik “ideal çerçeve”de kalır, durumu şekillendiren faktör reel politik olur. Hakikat-i halde ideal politik […]

Mülk Allah’ın, yeryüzü canlıların yuvasıdır 3

A.Mülk kimindir? İlk iki yazıda insanın Allah’ın muradı olduğunu; göklerin ve yerin insanın tasarrufuna ve yararına sunulduğunu; dinlerin ve hukuk sistemlerinin korumakla yükümlü olduğu temel hak ve özgürlüklerden herhangi bir insan grubunun yoksun bırakılmayacağını; şu veya zorlayıcı sebeple yerinden yurdundan hicret edip mülteci/sığınmacı (muhacir) duruma düşmüş insanları korumanın […]

Mülk Allah’ın, yeryüzü canlıların yuvasıdır 2

B.Mülteci ve muhacir konusunda Kur’ani hükümler 1. Din ayrımı yapmaksızın sığınma hakkının tanınması Kur’an-ı Kerim, “müşrik” de olsa, iltica talebinde bulunan her insana bu hakkın verilmesini emreder: “Eğer müşriklerden biri senden ’eman isterse’, ona eman ver; öyle ki Allah’ın sözünü dinlemiş olsun, sonra onu ‘güvenlik içinde olacağı yere […]

Mülk Allah’ın, yeryüzü canlıların yuvasıdır -1 –

A.Mülteci-muhacir: Değeri ve hakları Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de “mülteci” sorunu yaşanmaktadır. Sorunu çeşitli seviyelerde ele almak mümkün. Mücbir sebeplerle yaşadıkları yerden başka yere göç etmek zorunda kalanlara doğru bir isim koymak lazım. Piyasada tedavül halinde mülteci, sığınmacı, misafir, muhacir, göçmen vb. kelimeler içinden herkes olaya […]