Ay: Ekim 2010

Tebliğ: Örf, Adet ve Gelenek

Gelenekleri koruma hakkı Rene Geunon, geleneği şemsiye bir kavram olarak kullanır, bütün dinleri “Büyük Gelenek” altında toplar. Bir açıdan onun gelenek telakkisi İslamiyet’in beşeriyet tarihi içinde ve her peygamber tebliğinde yeniden ifade edilen Ed Din’e karşılıktır. Ama karışıklığa yol açmaması bakımından Din’i şemsiye kavram, geleneği hem sahih tebliğ […]