Sergüzeşt

Yayınlanmış eserleri

1) Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (47. Bsm. 2009)
2) Kur’an ve Sünnet Üzerine (3. Bsm. 1985)
3) İslâm Dünyasında Toplumsal Değişme (4. Bsm. 1995)
4) İslâm Dünyasında Düşünce Sorunları (6. Bsm. 1995)
5) Din ve Modernizm (5. Bsm. 2006)
6) Nuh’un Gemisine Binmek (3. Bsm.1995)
7) İslam Düşüncesinde Din-Felsefe/Vahiy-Akıl İlişkisi (6. Bsm. 2016)
8) Kutsala, Tarihe ve Hayata Dönüş (3. Bsm. 2006)
9) Modernizm, İrtica ve Sivilleşme (5. Bsm. 1995)
10) İnsanın Özgürlük Arayışı (6. Bsm. 2015)
11) Çağdaş Kavramlar ve Düzenler (33.Bsm. 2008; Arnavutça’ya çevrildi)
12) Din ve Siyaset (2. Bsm. 2014)
13) Tarih, Toplum ve Gelenek (3. Bsm. 2007; Arnavutça’ya çevrildi)
14) Postmodern Kaosta Kıble Arayışı (2. Bsm. 2015)
15) Avrupa Birliği veTürkiye (2.Bsm. 2000)
16) Bilgi Neyi Bilmektir? (5. Bsm. 2013)
17) Modern Ulus Devlet (3. Bsm. 2007)
18) Aydın Sapması’ndan Aydın-Ulema Profiline (2008)
19) Din, Kent ve Cemaat (2008)
20) İslâm’dan Korkmalı mıyız –Fanatizm, Fundamentalizm, İslamofobia- (2009)
21) Göçün ve Kentin Siyaseti –MNP’den SP’ye Milli Görüş Partileri- (2009)
22) Göçün ve Kentin İktidarı –Milli Görüş’ten Muhafazakar Demokrasi’ye AK Parti- (2010)
23) Ortadoğu’dan İttihad-I İslam’a 2 Cilt (2014)
24) Kadını Kim Örttü? –Nehir söyleşileri- (2014)
25) Turkey’s Democracy Saga –The Struggle Agaınst Interventıonıst Polıtıcs (NewYork/İstanbul-2015)
26) Amal Kebire ve Hakaik Mariyra (Kahire-2015)
27) Kur’an Dersleri (Dirasatü’l Kur’an) /Tefsir (7 Cilt)-2016

Kategoriler:Sergüzeşt