Gün: 16 Ekim 2019

Uyku ve ölüm

I Kur’an-ı Kerim dikkat çekici bağlamda uyku ile ölüm arasında ilişki kurmuştur. Konu En’am (6/60-62) ve Zümer (39/42) surelerinde ele alınmaktadır. Bu iki ayete Kur’an Dersleri/Tefsir’i esas alarak yakından bakmaya çalışalım:   “Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün ‘güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta)olduklarınızı’ bilen, sonra adı konulmuş ecel […]