Gün: 25 Ekim 2019

Vahiy rüya mıdır?

Kur’an ve hadis kaynakları ile kelamcı ve fakihlerin; meşşai filozoflar ile sufilerin rüyaya ilişkin görüşlerini gördükten sonra modern psikologların görüşlerine de yakından bakmaya çalıştık. Böylece yaklaşık yedi aydır üzerinde çalıştığımız konunun son yazısına gelmiş olduk. Kuşkusuz geleneksel rüya kuramlarıyla modern psikologların rüya görüşleri birbirlerinden hayli farklılık arz eder. […]