Gün: 19 Eylül 2020

Başkasının hakları

İnsanlığın geldiği noktada hiçbir meşru dayanağı olmayan, hukuk normlarına aykırı olan yasakların kalktığı bir dünyadan henüz çok uzağız. Dünyada öne çıkan idealler, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, dilediği inancı ve düşünceyi serbestçe ifade etmesi ve kendisi gibi inanan ve düşünen insanlarla bir sosyal grup kurup kamusal hayatı […]