Gün: 15 Şubat 2021

Ahlaki krizimizin sebepleri (5)

Hadis sepetindeki çürük elmalar Kamusal ve toplumsal ahlak üretememizin sebeplerini araştırırken, Kur’an-ı Kerim’den sonra varlık, hayat ve insan anlayışımızın teşekkülünde ikinci derecede rol oynayan hadislere de bakmak gerekir. Hadisler “sıhah ve müsnedler” adı altında çeşitli mecmualarda toplanmışlardır. Hadis mecmualarını bir elma sepetine benzetmek mümkün. Sepetin içinde sağlam ve […]