Gün: 1 Mart 2021

Ahlaki krizimizin sebepleri (Abbasi ilahiyatı: Mutezile’nin yanılgısı ve günahları)

Abbasilere geldiğimizde ahlaki yozlaşma Halku’l Kur’an ve hüsn-kubh konuları etrafında cereyan etti. Kamusal ahlak ve Kur’an ahlakının neden toplumsal hayatiyet bulmadığı sorusunun cevabını aradığımızdan Kelam disiplini çerçevesinde Abbasiler’deki tartışma ve bunun kültüre yansımalarının üzerinde yoğunlaştığı iki konu (Halk-ı Kur’an ve İyilik-kötülük)  üzerinde duracağız: a) Kur’an ezeli mi, yaratılmış […]