Günün Yazısı

Sezai Karakoç

Güzel bir adam daha

Güzel bir ata bindi

 yola çıktı ve gitti.

yalnız yaşadı, sessiz, sakin

ne sultanın sarayında göründü

ne zenginin sofrasında!

Küçük, mefraşıtsız odasında

attığı çığlıklar

diyarbekir’de duyuldu

semerkant’ta, kurtuba’da  bağdat’ta

Güzel bir ata bindi

Bir güzel adam daha

Kaderin sürgünüydü

Gidişi bir şeb-i arus gibi oldu

-ait olduğu Allah’a!

(Ali Bulaç, 19 Kasım 2021.)