Gün: 28 Ocak 2022

Kur’an-ı Kerim’de irtidat ve mürtedler VI/a

Bundan önceki yazılarımızda irtidat konusunun klasik fıkıh kitaplarında nasıl ele alındığını, sahabenin tatbikatını, mürtedlere verilecek ölüm cezası konusunda icma olup olmadığını ve Hz. Peygamber’in irtidat ve mürtedlerle ilgili hadislerini ve tatbikatını ele aldık. Bu yazıda konunun Kur’an-ı Kerim’de nasıl ele alnıdığına bakmaya çalışacağız. Konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı […]