Gün: 28 Mayıs 2022

Mülk Allah’ın, yeryüzü canlıların yuvasıdır 2

B.Mülteci ve muhacir konusunda Kur’ani hükümler 1. Din ayrımı yapmaksızın sığınma hakkının tanınması Kur’an-ı Kerim, “müşrik” de olsa, iltica talebinde bulunan her insana bu hakkın verilmesini emreder: “Eğer müşriklerden biri senden ’eman isterse’, ona eman ver; öyle ki Allah’ın sözünü dinlemiş olsun, sonra onu ‘güvenlik içinde olacağı yere […]