Ay: Temmuz 2022

Fiyatları kim belirler?

Bir soru üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği cevap çeşitli spekülasyonlara, yerli yersiz polemiklere yol açtı. Soru, piyasa fiyatlarının belirlenmesiyle ilgiliydi. Kurul’un verdiği cevap metni şöyle: “İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü […]

Ebu Talib’in ikilemi

Güvenilir tefsir kaynaklarında En’am suresinin 26. ayetinin Hz. Peygamber (s.a)’in amcası Ebu Talip hakkında indiği belirtilir. Ayet-i kerime şöyle:  “Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar, yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler”. Ayetin nüzul sebebi ve işaret ettiği anlam çerçevesine dikkatlice baktığımızda bugün bizim […]

Yalancı peygamberler, sahte Mesihler ve kurban üzerine!

Tarih boyunca yalancı peygamberler, sahte Mesih ve mehdiler hiç eksik olmadı. Bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmaya devam ediyorlar. Kısaca bunları hatırlamaya çalışalım: Sahte Mesihler Macar asıllı bir jeolog olan Laszlo Toth, 71 yılında “Ben İsa’yım, geri döndüm” diye Vatikan Müzesi’ndeki Pieata heykeline saldırmasıyla tarihe geçmişti. David […]

Hz. Muhammed’in Zeynep’le evliliği

(Tarihsel bir olaydan evrensel hüküm) Tarihselciler, Kur’an’ın özel tarihi şartlarda ve özel toplumsal durumda indirilip dolayısıyla norm ve hükümlerinin de “tarihsel” olduğunu iddia ettiklerinde, öne sürdükleri ayetlerden biri Ahzab suresi 37. ayettir. Bu ayete yakından bakıp ayetin tarihselcileri mi teyid etmekte, yoksa tam aksine evrensel hükümler mi ihtiva […]