Ay: Eylül 2022

Kimlik üzerine

1.Farklılıkların hikmeti Kriz, çatışma ve belirsizliklerin neredeyse zamanımızın baskın karakteri sayıldığı bir dönemde, hemen hemen herkes hoşgörüye muhtaç olduğumuzu kabul ediyor.  Buna dünyamızın sadece bir bölgesi değil, bütün bölgelerin, ihtiyacı var. Ne var ki “hoşgörü” kulağa hoş gelse de, zımnen “horgörü”yü çağrıştırması dolayısıyla hoşgörünün çatışmaları bitirmeye yetmediği açıktır. Yakın tarihin […]