Ay: Ekim 2022

İki Musa daha

Geçen yazıda Freud’un psikanalizm adı altında ortaya attığı kuramı temellendirmek üzere Tevrat’ta Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yer alan bilgi ve haberleri dilediği gibi kullandığını, bazı tarihleri öne alıp bazılarını geriye attığını, zengin muhayyilesini kullanarak Musa ile Ahen Aton ve İbraniler ile Mısırlılar arasında analojiler kurduğunu görmüştük. Meyer […]

Hangi Musa?

Geçen yazıda eğer gömüldüğü mezarda bulunan kerpiç tabletler olmasaydı, dinler tarihçilerine göre ilk defa tek tanrı (tevhid) inancına dayalı din kuran Ahen Aten hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayacağımızı söylemiştim. Ahen Aten’le ilgimizin sebebi sadece tevhid inancını yaymaya çalışmasından ibaret değil, bazı bilim insanlarının onun Hz. Musa ile […]

Ahen Aten

Mısır tarihinde üzerinde pek az durulan bir din devrimi vuku bulmuş ki, dinler tarihi açısından hayli önemli. “Amarma devrimi” adı verilen bu devrimin başlatıcısı ve yürütücüsü Dördüncü Ahen Aten (İhnaton)’dir (M.Ö 1375-1350). Tarihçiler Mısır’da Ahen Aten’un ilk muvahhid (tevhid inancına bağlı) kral olduğunu söylüyorlar. Ahen Aten, 1388 yılında […]