Ay: Kasım 2022

Kader üzerine (2)

Allah geleceği bilir Bundan önceki yazıda yüce Allah’ın gayb alanına giren geçmişi bildiği gibi yine gayb alanı olan geleceği de bildiğini, esasında Allamü’l ğuyub olan Allah için başka türlü düşünmenin mümkün olmadığını anlattıktan sonra, Abdulaziz Bayındır Hoca’nın kanıt olarak talep ettiği ayetlerden birine işaret etmiştik. Diğerleri yanında konumuzla […]

Kader Üzerine (1)

Eski kelami bir mesele olan “kader konusu” Müslümanların gündeminden hiç çıkmadı. İnsan eylemlerinin belirlenmişliği ile insanın kendi eylemlerinin yaratıcısı olduğu tezi arasındaki tartışma her zaman zihinleri meşgul ediyor. Bir yanında Eş’ari kelamı (son tahlilde Maturidiler de aynı tarafta), diğer yanda Mutezile’nin durduğu mesele Abdulaziz Bayındır’ın “mükellefin sorumluluğu açısından, […]

Hz. Musa ve Ebla Tabletleri

Hz. Musa ile ilgili bulgular, bulguların beşeri tarihi anlama çabasındaki değeri Sahiden Hz. Musa (s.a.) yaşamadı mı? Başta İsrailoğulları olmak üzere üç bin senedir insanlar mitolojik bir varlığa mı inandı? Tevrat ve Kur’an-ı Kerim mitolojik bir varlığı mı tasvir edip durdular? Pozitivist bilim insanlarına bakacak olursak, Musa diye […]

Taliban’ın Afganistanı

Birkaç gün önce (26 Ekim 2022) Afganistan İslam Emirliği resmi sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid’i dinleme, onunla kısa da olsa hasbihalde bulunma fırsatımız oldu. İttihadu’l Ulema’nın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Zebihullah ve diğer görevliler bize Afgansitan’ın Amerikalıları geçen sene Ağustos ayında kovduklarından bu yana geçen sürede Afgansitan’da olup bitenler […]