Gün: 10 Kasım 2022

Hz. Musa ve Ebla Tabletleri

Hz. Musa ile ilgili bulgular, bulguların beşeri tarihi anlama çabasındaki değeri Sahiden Hz. Musa (s.a.) yaşamadı mı? Başta İsrailoğulları olmak üzere üç bin senedir insanlar mitolojik bir varlığa mı inandı? Tevrat ve Kur’an-ı Kerim mitolojik bir varlığı mı tasvir edip durdular? Pozitivist bilim insanlarına bakacak olursak, Musa diye […]