Gün: 10 Nisan 2023

Hikmeti açısından oruç

Oruçla ilgili kesin olarak bildiğimiz şey, bu ibadetin bizden “önceki ümmetlere de yazılmış (farz kılınmış)” olmasıdır (2 Bakara 183). Kur’an yanında gerek kutsal metinlerden gerekse sözlü anlatımlardan, orucun çeşitli türevleriyle kadim bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Hz. Nuh’un tufan  koparken gemide selamette kalanların hatırasını yadetmek üzere Araplar “Ramazan Orucu’nun” […]