Gün: 20 Nisan 2023

Bayram üzerine

1. Bayram: Allah’ın ikramı Eldeki tarihi bilgi ve bulgulardan anlaşılıyor ki, vahiy tarafından teyid edilsin edilmesin, her toplumun şenlikler yaptığı özel günleri, kutladığı bayramları vardır. Kur’an-ı Kerim, eski Mısırlılar’ın özel şenlikler düzenlediği bir tür “ulusal (?)” bayramlarından (ziyne) sözeder: “(Musa) Dedi ki: ‘Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü […]