Gün: 4 Mayıs 2023

Yakın tarih perspektifinden 14 Mayıs seçimleri

Türkiye, 14 Mayıs günü önemli bir seçim için sandığa gidiyor. Kişisel olarak muhtemel seçim sonucuyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Sandıktan çıkacak sonuçtan daha önemli temel bir konu üzerinde durmak, bunun ulu’l elbab sahibi, iyi niyetli insanlar tarafından müzakere edilmesini önermek istiyorum. 150 senedir siyasi sistemde özünde, mahiyetinde […]