Author Archives

Ali Bulaç

Ahlaki krizimizin sebepleri (4)

Tarihi miras Hz. Ali’nin “takva” ile ifade ettiği “ahlak ve hukuk” mücadelesinin temelinde yatan hassasiyet şuydu: İdari ve toplumsal hayatta karar alıcı mekanizma ve süreçler ilahi değerlere dayanmalıydı. Reel politiği esas alsaydı Muaviye’den ve Amr bin As’tan çok daha zeka ürünü taktikler geliştirebilirdi, başarmak için bunca zahmete ve […]

Ahlaki krizimizin sebepleri 3

Sahabe algısı   “Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz.” (2/Bakara, 134.) Bu yazıda tarihten tevarüs ettiğimiz ve bugün de bir türlü içinden çıkamadığımız ahlaki krizimizin “sahabe faktörü”nü ele alacağız. Söz konusu faktör büyük ölçüde “sahabe algısı”ndan kaynaklanmaktadır. Hiç […]

Toplumsallaşmış ahlaki çürüme

Uzun zamandır ahlak konusunu ihmal ediyoruz. İşin tuhafı kendimizi, toplumumuzu ve müslümanlık dolayısıyla Müslümanları ahlaklı saydığımız halde ne tarihte kamusal ahlak üretebilmişiz ne de bugün bu çerçevedeki ahlak konusunda övgüye değer bir durumdayız. Eski çağlardan beri filozoflar ahlak konusuyla yakından ilgilenmişlerdir. Yunan filozoflarının bu konuda dikkate değer görüşleri […]

ÜMİT AKTAŞ’IN ALİ BULAÇ SÖYLEŞİSİ

farklibakis.net Ümit Aktaş: Hem İslami İlimleri hem de sosyolojiyi okuduğunuz halde akademik dünyayı tercih etmeyerek “unvan”sız bir “aydın” olarak düşünsel hayatınızı sürdürdünüz. Aslında ise ülkemizde “aydın”lık, bürokratik bir uğraşla birlikte sürdürülür ve bir yanıyla da iktidar kavgalarının içerisinde yer almayı gerektirir.  Siz ise bunu yeğlemediniz ve birçok dergi ve […]

Ahlaki krizimizin sebepleri (3)

Savaş “hile“ midir, “taktik“ midir? (Hud’a ve hile) Müslüman dünyanın yaşadığı ahlaki krizin sebeplerinden biri, Müslümanların kendilerine konum biçer, çıkarlarını korumak ister veya rakipleriyle mücadele ederlerken, dinin temelini teşkil eden ahlaki normları, hukukun belirgin kurallarını kolayca ihlal edebilmeleri, ihlal ederken de kendilerince dinden, dinin muteber kaynaklarından kolayca mesnet […]