Author Archives

Ali Bulaç

Ahlaki krizimizin sebepleri (2)

Keyd Bu yazı dizisinde cevabını aramaya çalıştığımız soru şudur; Müslümanlar, tarihte bireysel ve sivil alanda yüksek ahlaki örnekler, yaşantı ve modeller geliştirip yaşadıkları halde neden kamusal alanda ahlak üretemediler? Ve bugün de neden ahlak üretemiyorlar, üstelik istisnalar hariç genel anlamda bireysel ve sivil/medeni alanda da İslam’ın temeli olan […]

Ali Bulaç: “Devlet Hâkim Olmayı Bırakmalı, Hakem Olmalı”

07 Aralık 2020 – Hemhal.org Medine Sözleşmesi’nin Türkiye’de bilinirliğinin sağlanmasında önemli bir paya sahip olan yazar Ali Bulaç ile, Sözleşme hakkında çıkardığı son kitabı üzerinden Müslüman toplumların bugün içinde bulunduğu sıkışmışlığa, küresel dünyanın gidişatına ve çözüm alternatiflerine dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Faydalı olması dileğiyle… Türkiye’de Medine Vesikası üzerine […]

“Çakma kimlik” ile “veled-i zina” arasında “zenim”

Son günlerde Kalem suresinde geçen “zenim” kelimesinden hareketle bir ilahiyatçı profesör Mustafa Öztürk, Hz. Peygamber’in hasımlarından birine ağır hakaretlerde bulunduğunu, küfredip sövdüğünü; bu küfür ve sövgünün “Allah’ın” dilinin olamayacağını ortaya attı. Konuyla ilgili tartışmalar oldu. Bazı dostlarımızın talebi üzerine konuyla ilgili görüşlerimizi yazmayı gerekli gördük. Önce söz konusu […]

Ahlaki krizimizin sebepleri

1.Mekr Bir türlü içinden çıkamadığımız krizin sebeplerinden biri, belki de en önemlisi Müslümanların ahlak üretememeleridir. Tarihte Müslümanlar sosyo-ekonomik ve medeni alanda çağdaşlarına göre övgüye değer bir ahlak ürettiler ama sivil/medeni alanda üretilen ve yaşanan ahlak felsefi/kelami ve hukuki/fıkhi bir temel bulmadı; siyaset ve iktidar bu dinin temeli olan […]

Basra halkının günahları

Bir gün İbrahim Ethem’in yolu Basra’ya düşer. Etrafını saran halk sorar; – Ey İbrahim! musibetlerden bir türlü kurtulamıyoruz, dua edip duruyoruz ama kabul olmuyor. Acaba bunun sebebi nedir? İbrahim Ethem hemen cevap vermez; – İzin verirseniz bir müddet içinizde kalayım, durumunuzu tetkik edeyim sonra cevabını vereyim, der. Gereken […]