Author Archives

Ali Bulaç

Peygambere salat ve selam getirmek

Bana bir dost “Namazda tahiyatta Hz. Peygamber’e salat ve selam okuyoruz, bu duayı Hz. Peygamber’in okuduğu söyleniyor. Peki, Hz. Peygamber kendine mi salat ve selam okuyordu? Eğer böyle ise bundan neyi anlamak gerekir? Salat ve selam nedir?” diye sordu. Başkalarından da duyduğum bu konuyla ilgili düşüncelerim şunlardır: Önce […]

Mistik-mitolojik tasavvuf

1.Ahmed Yesevi Bizim ilgi alanımız Müslümanların tarihte ve bugün neden kamusal ve toplumsal ahlak üretemediklerine ilişkin soruya cevap aramaktır. Bundan önceki yazıda hiç değilse ana hatları itibariyle tasavvufun felsefi muhteva kazanmadan önce Bağdat okulu ile Horasan okulu şeklinde iki ana kola ayrıldığını; ilkinin zühd ve takvaya dayandığını, diğerinin […]

Sufilerin ahlakı 8

1. Tasavvuf ve ahlak Tasavvufun tarihte kamusal ahlakın oluşturulmasında olumlu veya olumsuz etkisini araştırmak, konunun önemli boyutlarından biridir. Tasavvuf ehlini göre, tasavvuf esas itibariyle ahlaktan ibarettir. Ebu Bekir el Kettani, Ebu’l Hasan en Nuri, “tasavvufun ahlaktan ibaret olduğunu” söylemektedirler. En Nuri, tasavvufu ahlak ile aynileştirirken, bilgiyi ve merasimleri […]

Ahlaki krizimizin sebepleri (7) – Filozofların ahlakı

Kamusal ahlak üretiminde uğradığımız başarısızlıkta Müslüman filozofların payı nedir? Bir açıdan bakıldığında çok, bir açıdan bakıldığında kelam ve tasavvuftan daha az sayılabilir.  “Çok”tur zira İslami kaynaklardan hareketle yol gösterici bir ahlak kuramı geliştirecek entelektüel formsyona sahip iken, Yunan felsefesinin geniş kapsamlı şerhini yapmaktan öteye geçmediler. Etkileri kelam ve […]

Ahlaki krizimizin sebepleri (Abbasi ilahiyatı: Mutezile’nin yanılgısı ve günahları)

Abbasilere geldiğimizde ahlaki yozlaşma Halku’l Kur’an ve hüsn-kubh konuları etrafında cereyan etti. Kamusal ahlak ve Kur’an ahlakının neden toplumsal hayatiyet bulmadığı sorusunun cevabını aradığımızdan Kelam disiplini çerçevesinde Abbasiler’deki tartışma ve bunun kültüre yansımalarının üzerinde yoğunlaştığı iki konu (Halk-ı Kur’an ve İyilik-kötülük)  üzerinde duracağız: a) Kur’an ezeli mi, yaratılmış […]