Kategori: Haftanın Yazısı

Kimlik üzerine

1.Farklılıkların hikmeti Kriz, çatışma ve belirsizliklerin neredeyse zamanımızın baskın karakteri sayıldığı bir dönemde, hemen hemen herkes hoşgörüye muhtaç olduğumuzu kabul ediyor.  Buna dünyamızın sadece bir bölgesi değil, bütün bölgelerin, ihtiyacı var. Ne var ki “hoşgörü” kulağa hoş gelse de, zımnen “horgörü”yü çağrıştırması dolayısıyla hoşgörünün çatışmaları bitirmeye yetmediği açıktır. Yakın tarihin […]

Savaş meydanlarında ve hava alanlarında “batar”

(Tarihsel bir olaydan evrensel mesaj) Tarihselci bakış açısı Kur’an’ın anlaşılmasında “merkezi/belirleyici paradigma” olarak kullanıldığında  hitabta ilahi muradı ve hükümlerdeki maksadı anlamada ne kadar yetersiz kaldığının tipik örneklerinden biri aşağıda ele alacağımız üç ayet kümesidir: 1. “47. Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah’ın […]

Fiyatları kim belirler?

Bir soru üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği cevap çeşitli spekülasyonlara, yerli yersiz polemiklere yol açtı. Soru, piyasa fiyatlarının belirlenmesiyle ilgiliydi. Kurul’un verdiği cevap metni şöyle: “İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü […]

Ebu Talib’in ikilemi

Güvenilir tefsir kaynaklarında En’am suresinin 26. ayetinin Hz. Peygamber (s.a)’in amcası Ebu Talip hakkında indiği belirtilir. Ayet-i kerime şöyle:  “Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar, yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler”. Ayetin nüzul sebebi ve işaret ettiği anlam çerçevesine dikkatlice baktığımızda bugün bizim […]

Yalancı peygamberler, sahte Mesihler ve kurban üzerine!

Tarih boyunca yalancı peygamberler, sahte Mesih ve mehdiler hiç eksik olmadı. Bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmaya devam ediyorlar. Kısaca bunları hatırlamaya çalışalım: Sahte Mesihler Macar asıllı bir jeolog olan Laszlo Toth, 71 yılında “Ben İsa’yım, geri döndüm” diye Vatikan Müzesi’ndeki Pieata heykeline saldırmasıyla tarihe geçmişti. David […]