İnsan ve deprem (1)

19 Ağustos 1966 günü Varto’da meydana gelen depremi Mardin Kabala’da teyzem Hacı Zekiye’nin bağında yaşamıştım. 6,9 büyüklüğündeki depremde 2.394 kişi hayatını kaybetmişti. 1970’ten sonra İstanbul’da olan bütün depremleri yaşadım; 17 Ağustos Marmara depremi en şiddetlisiydi. Kahraman Maraş (6 Şubat 2023) merkezli peş peşe gelen iki deprem hepsinden daha […]

“Cinsel rıza yaşı” ile “resmi evlilik yaşı” arasında tercih -IV-

Piyasa kapitalizmi ve kapitalizm ile yarış içinde olan sosyalizm/komünizm veya milliyetçi doktrinler evlilik yaşının tespitini hükümet politikalarının yetkisine havale ederler, bunun sebebi, bir yandan kadını evinden çıkarmayı ana hedef belirlemiş modern hayatın önündeki aile engelini ortadan kaldırmak, diğer yandan bununla bağlantılı “iktisadi büyüme” sürecini işler halde tutmaktır. Kadının […]

Velinin izni, ailenin rızası -III-

Geleneksel toplumu yargılayanların çoğu, modern telakkinin derin etkisinde ve tamamen tarihsel bir durumu evrensel ve ebedi doğru kabul ettiklerinin farkında değil. Geleneksel insan, bugün bizim normal kabul ettiğimiz çok şeyi takip ettiği norm kabul etmiyordu. Mesela geleneksel insana göre çocuğun velayetinin devlete ait olmasını çok tuhaf karşılardı. Ama […]

Küçük yaşta evliliklerin sebepleri -II-

Bütün dünyada olduğu gibi Arap yarımadasında da erken evlilikler vardı, halen birçok ülkede erken evliliklere devam ediliyor. Tek sebep değil ama Ekvator bölgesi gibi Hicaz bölgesinde de küçük yaşta evliliklerin sebeplerinden biri cari iklim şartları ve bazı sosyo politik faktörlerdir. Önceki yazıda fakihlerin  genel olarak büluğ çağının kızlar […]

Küçük yaştaki evlilik, Hz. Aişe’nin evliliği ve bu konudaki görüş ayrılığına yol açan paradigma ve usul farkı

1. Evlilikle ilgili fıkhi hükümler Fakihler genellikle evlilik için büluğ çağı ile rüşd çağı arasında ayırım yaparlar. Genel kanaate göre bir erkek veya kızın evlenme ruhsatı “büluğ (ergenlik) çağı”dır. Büluğ çağına Nur (24) suresi 59. Ayette vurgu yapılmaktadır: “Sizden olan çocuklar, erginlik çağına erdikleri zaman.” Büluğ yaşını tamamlayan […]