Hangi Musa?

Geçen yazıda eğer gömüldüğü mezarda bulunan kerpiç tabletler olmasaydı, dinler tarihçilerine göre ilk defa tek tanrı (tevhid) inancına dayalı din kuran Ahen Aten hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayacağımızı söylemiştim. Ahen Aten’le ilgimizin sebebi sadece tevhid inancını yaymaya çalışmasından ibaret değil, bazı bilim insanlarının onun Hz. Musa ile […]

Ahen Aten

Mısır tarihinde üzerinde pek az durulan bir din devrimi vuku bulmuş ki, dinler tarihi açısından hayli önemli. “Amarma devrimi” adı verilen bu devrimin başlatıcısı ve yürütücüsü Dördüncü Ahen Aten (İhnaton)’dir (M.Ö 1375-1350). Tarihçiler Mısır’da Ahen Aten’un ilk muvahhid (tevhid inancına bağlı) kral olduğunu söylüyorlar. Ahen Aten, 1388 yılında […]

Kimlik üzerine

1.Farklılıkların hikmeti Kriz, çatışma ve belirsizliklerin neredeyse zamanımızın baskın karakteri sayıldığı bir dönemde, hemen hemen herkes hoşgörüye muhtaç olduğumuzu kabul ediyor.  Buna dünyamızın sadece bir bölgesi değil, bütün bölgelerin, ihtiyacı var. Ne var ki “hoşgörü” kulağa hoş gelse de, zımnen “horgörü”yü çağrıştırması dolayısıyla hoşgörünün çatışmaları bitirmeye yetmediği açıktır. Yakın tarihin […]

Savaş meydanlarında ve hava alanlarında “batar”

(Tarihsel bir olaydan evrensel mesaj) Tarihselci bakış açısı Kur’an’ın anlaşılmasında “merkezi/belirleyici paradigma” olarak kullanıldığında  hitabta ilahi muradı ve hükümlerdeki maksadı anlamada ne kadar yetersiz kaldığının tipik örneklerinden biri aşağıda ele alacağımız üç ayet kümesidir: 1. “47. Bir de yurtlarından refahtan şımarıp-azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah’ın […]