Hz. Musa ve Ebla Tabletleri

Hz. Musa ile ilgili bulgular, bulguların beşeri tarihi anlama çabasındaki değeri Sahiden Hz. Musa (s.a.) yaşamadı mı? Başta İsrailoğulları olmak üzere üç bin senedir insanlar mitolojik bir varlığa mı inandı? Tevrat ve Kur’an-ı Kerim mitolojik bir varlığı mı tasvir edip durdular? Pozitivist bilim insanlarına bakacak olursak, Musa diye […]

Taliban’ın Afganistanı

Birkaç gün önce (26 Ekim 2022) Afganistan İslam Emirliği resmi sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid’i dinleme, onunla kısa da olsa hasbihalde bulunma fırsatımız oldu. İttihadu’l Ulema’nın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Zebihullah ve diğer görevliler bize Afgansitan’ın Amerikalıları geçen sene Ağustos ayında kovduklarından bu yana geçen sürede Afgansitan’da olup bitenler […]

İki Musa daha

Geçen yazıda Freud’un psikanalizm adı altında ortaya attığı kuramı temellendirmek üzere Tevrat’ta Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yer alan bilgi ve haberleri dilediği gibi kullandığını, bazı tarihleri öne alıp bazılarını geriye attığını, zengin muhayyilesini kullanarak Musa ile Ahen Aton ve İbraniler ile Mısırlılar arasında analojiler kurduğunu görmüştük. Meyer […]

Hangi Musa?

Geçen yazıda eğer gömüldüğü mezarda bulunan kerpiç tabletler olmasaydı, dinler tarihçilerine göre ilk defa tek tanrı (tevhid) inancına dayalı din kuran Ahen Aten hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayacağımızı söylemiştim. Ahen Aten’le ilgimizin sebebi sadece tevhid inancını yaymaya çalışmasından ibaret değil, bazı bilim insanlarının onun Hz. Musa ile […]