SON YOL GÖSTERİCİ

Konuşmayan tanrının amacı ne? İnsan, yaşadığı kısacık dünya hayatında varlığı, hayatı ve kendini tek başına anlamlandırabilir mi, yoksa hariçten bir yol göstericiye muhtaç mı? Deist felsefi görüşlere sahip olanlar, bir Tanrı’nın varlığına inansalar bile, vahye ve vahy alan bir elçinin yol göstericiliğine inanmazlar. Bu kabulün bazı zorlukları var, […]

İslamofobi ve “nefret suçu”

İslam korkusu (İslamofobi) temelde iki argümana dayanır: “İslam modern kültürü ve medeniyeti tehdit ediyor”; “İslam terör ve terörist üretir”.” Huntington, Bernard Lewis’ten mülhem “medeniyetler çatışması” tezini ortaya atarken, çatışmada beşeri gelişmişliği Batı’nın temsil ettiğini ima ediyordu. Lewis, zaten açıkça İslam’ın süren göçmen akınlarıyla Batı’nın demografik yapısını ve kültürel […]

Müzakereci siyaset üzerine

Kur’an-ı Kerim, Müslümanların “İşlerinin kendi aralarında şura” ile olduğunu, yani Müslümanların bir iş veya eyleme niyetlenirlerken, kararlarını istişare ile aldıklarını belirtir (42/Şura, 38). Şura ve istişare, 19. yüzyıldan beri İslamcıların anahtar terimlerinden biridir. Aradan neredeyse birbuçuk asır geçmiş olmasına rağmen İslam’da demokrasiyi “şura” kavramında arayanlar var. Tarihte şura […]

Başkasının hakları

İnsanlığın geldiği noktada hiçbir meşru dayanağı olmayan, hukuk normlarına aykırı olan yasakların kalktığı bir dünyadan henüz çok uzağız. Dünyada öne çıkan idealler, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, dilediği inancı ve düşünceyi serbestçe ifade etmesi ve kendisi gibi inanan ve düşünen insanlarla bir sosyal grup kurup kamusal hayatı […]

Başka gezegenlere gitmek

Uzay çalışmalarının yöneldiği amaçlardan biri yeryüzü gezegeninde giderek zorlaşan ve belki de tükenme noktasına gitmekte olan hayatın sona ermeden, beşerin varlığını devam ettirmek üzere uzayda yaşayabileceği başka gezegenler bulup oraya taşınmasıdır. Son gözlemlere bakılırsa bilim insanları dünya gibi su ve havanın varolması dolayısıyla beşeri hayatın sürebileceği 45 gezegen […]